Orddelingsmafiaen

Orddelingsfeil og andre grove skriveleifer i det offentlige rom // orddeling.net

  • Advertisements

Om orddeling

For korrekt norsk rettskriving, viser vi til Korrekturavdelingens fabelaktige sider:

Vent litt, hvorfor heter dere “Orddelingsmafiaen” når dere også har med særskrivings- og sammenskrivingsfeil her?

Dette er et spørsmål vi ofte får og vi er klar over at vi blander disse begrepene. Vi har valgt å gjøre dette for enkelhetens skyld. “Orddeling” er et folkelig begrep de aller fleste kan forstå, men når man snakker om “orddeling ved linjeslutt”, “særskriving” og “sammenskriving” tror vi de fleste detter av lasset.

Dessuten ville vi ikke registrere orddelingsserskrivingsogsammenskriving.net.

Er det egentlig et problem, dette her?

Ja, i aller høyeste grad. Orddelingsmafiaen får hver eneste dag e-post med bilder og tips om orddelingsfeil som folk finner overalt, både fra private og i profesjonelle settinger. Kjekspakker, annonsekampanjer, brev, butikkskilt, på internett – listen er uendelig lang. Orddelingsmafiaen oppfatter dette som et reelt problem i den norske befolkningen.

Hvorfor har orddeling blitt så utbredt i Norge? Vi har noen teorier;

  • Tekstbehandlingsprogrammer tar ikke hensyn til at man skal skrive sammensatte ord i ett, og gir ofte en rød strek under sammensatte ord.
  • På engelsk deles ord i hytt og vær. Det heter “christmas tree”, ikke “christmastree”. Påvirking fra engelsk kan også være en grunn.
  • Det estetiske er ofte viktigere enn om det som er skrevet medfører riktighet.

Er det viktig å skrive rett?

Ja.

Advertisements